PUNTUALMENT

a l’hora SP, puntualment, en el moment assenyalat / ésser exacte, puntual (EC, R-M)

Avui els trens van a l’hora / No arribarem pas a l’hora / Aquest rellotge va a l’hora? (Sovint s’usa amb els verbs anar, arribar, posar, tenir, etc.) (R-M, EC, *)

a punt

a deshora (ant.), amb retard (ant.)

a toc d’esquella SP, amb rigorosa puntualitat (R-M)

Era una casa on tot anava a toc d’esquella; l’ordre era el més important

a toc de campana, a toc de corneta

a toc de campana SP, amb puntualitat rigorosa / amb disciplina i puntualitat exagerades (IEC, EC)

En aquella casa tots van a toc de campana; el pare té l’obsessió de la disciplina / Tot funcionava a toc de campana; l’ordre hi presidia (R-M)

a toc d’esquella, a toc de corneta

a toc de corneta SP, amb disciplina i puntualitat exagerades (EC)

Sempre arriba a toc de corneta, no li agrada fer tard als llocs

a toc d’esquella, a toc de campana

al dia SP, sense retard (R-M)

M’agrada que totes les anotacions es facin al dia; així no queda res endarrerit / Sempre ha desitjat de fer les coses al dia; però no ha tingut prou voluntat, i mai no ho ha aconseguit (R-M)

amb retard (ant.), al moment (p.ext.), a temps (p.ext.)

al punt SP, puntualment / amb puntualitat (Fr, *)

Arribes al punt / Sempre ve al punt; no li agrada fer esperar la gent (Fr, *)

a l’hora

a tres quarts de quinze (ant.), en punt (p.ext.)

com un clau SAdv, [arribar, acudir] puntualment / amb puntualitat (IEC, *)

Si se li diu una hora, ell, com un clau, a l’hora es presenta; no falla mai / A les set en punt hi seré, com un clau (R-M, EC)

en punt

en punt SP, exactament / expressió usada per a indicar que no passa cap minut d’una hora exacta (R-M, *)

Les set en punt (S’usa després d’un numeral que indica una hora) (IEC)

un quart de (p.ext.), al punt (p.ext.)