PULSACIÓ

zub-zub SN, onomatopeia de la sentida de les pulsacions en un teixit inflamat / pulsació produïda per un tumor (IEC, Fr)

Notava el zub-zub del cop que li havien donat a la cama

trip-trap (p.ext.)

[Reduplicatiu]