PUJAR

fer la puja SV, pujar a un nivell més alt, a un grau superior d’intensitat

La febre ara fa la puja (IEC)