PUDIR

cantar l’africana SV, fer molta pudor

Quina fortor que se sent quan s’entra! Aquests mitjons canten l’africana

tombar d’esquena (algú), fer olor de sabatot

fer olor de sabatot SV, fer molta pudor

Aquí dins fa olor de sabatot

cantar l’africana

fer una pudor que empesta SV, pudir / fer molta pudor (Fr, *)

Renta el gos perquè fa una pudor que empesta! No sé pas on es deu haver ficat per haver-se impregnat d’aquesta mala olor!

pudir com una guilla, pudir més que una guilla, tombar d’esquena (algú), pudir com a carn de vas

pudir com a carn de vas SV, pudir molt; fer molta pudor (A-M)

A sa guerrera diràs, si la veus i te cau bé, que s’estimat que ella té jo ja l’he tengut primer, i put com a carn de vas (cançó pop. Manacor) (A-M)

fer una pudor que empesta

[Mall. (A-M)]

pudir com una guilla SV, fer molta pudor / (ésser) pudent (IEC, R-M)

Quan el vaig tenir al costat vaig sentir que pudia com una guilla; vaig haver d’apartar-me’n (R-M)

pudir més que una guilla, tombar d’esquena (algú), fer una pudor que empesta

pudent com una guilla (p.ext.), podrit com una anxova (p.ext.)

pudir més que una guilla SV, fer molta pudor (A-M)

Aquella cova pudia més que una guilla (També s’usa amb la forma pudir més que la guilla)

pudir com una guilla, tombar d’esquena (algú), fer una pudor que empesta

més podrit que una anxova (p.ext.)

tombar d’esquena (algú) SV, provocar, una cosa, una sensació de rebuig per la mala olor que desprèn (EC)

Aquell pot de les escombraries feia una pudor que tombava d’esquena (EC)

pudir com una guilla, pudir més que una guilla, cantar l’africana, fer una pudor que empesta