PUDENT

pudent com una guilla SA, pudent / dit per a referir-se a algú o alguna cosa que fa molta pudor (R-M, *)

Aquest jersei és pudent com una guilla, què hi has fet? / És com una guilla: se sent la pudor d’una hora lluny (També s’usa ometent l’adjectiu) (*, R-M)

pudir com una guilla (p.ext.), brut com una guilla (p.ext.)