PUBLICAR

1. fer públic, portar a coneixement de tothom

donar al públic (alguna cosa) SV, posar en circulació entre la gent (A-M)

Va donar al públic els seus estudis de lingüística

donar a conèixer (alguna cosa, a algú)

donar sortida (a alguna cosa) (p.ext.)

2. editar una obra per difondre-la entre el públic

donar (alguna cosa) a la premsa SV, fer imprimir (una obra) (EC)

Va donar el seu article a la premsa / Va lliurar el conte guanyador del premi a la premsa (També s’usa amb el verb lliurar i, normalment, amb els noms article, novel·la, etc. com a complement)

donar a llum (alguna cosa) SV, publicar alguna cosa / fer públic, portar a coneixement de tothom (IEC, *)

L’autor de bestsellers donarà a llum un altre llibre (Només s’usa amb noms que fan referència a obres escrites com a complement)

treure a llum (alguna cosa)

sortir a llum (inv.), veure la llum (alguna cosa) (inv.)

treure a llum (alguna cosa) SV, publicar, declarar; fer aparèixer (A-M)

Va treure a llum les seves memòries, en les quals revelava tots els secrets de la seva vida (Només s’usa amb noms que fan referència a obres escrites com a complement)

donar a llum (alguna cosa)

sortir a llum (inv.), veure la llum (alguna cosa) (inv.), posar (alguna cosa) per miroia (p.ext.)