PUBIS

mont de Venus SN, regió púbica de la dona (IEC)

El pubis també s’anomena «mont de Venus»