PROXENETA

menjar pa de cony SV, viure dels guanys obtinguts amb el comerç carnal de la muller, de la filla, etc. (R-M)

Ell menja pa de cony, que instrumentalitza la pobra filla (R-M)

menjar olla de cabró (p.ext.)