PROVISIONAL

a prova SP, en període experimental (R-M)

Els tres primers mesos treballaran a prova i es veurà a quina secció poden ésser destinats segons llurs aptituds / Treballava encara a prova en aquella empresa / L’empresari tenia dos joves a prova / En aquest estant hi ha màquines de calcular a prova; triïn la que vulguin (S’usa normalment amb els verbs estar, tenir, treballar, etc.) (R-M, R-M, *, *)

posar (algú o alguna cosa) a prova (inv.), en rodatge (p.ext.)