PROVISIÓ

pa a taleca SN, provisió de menjar que hom s’emporta d’excursió, a menjar fora de casa (IEC)

El pa a taleca s’ha acabat de seguida. Quan anem d’excursió a la muntanya tothom té més gana

fer una vega (p.ext.), anar de vega (p.ext.), provisions de boca (p.ext.)