PROVIDENCIAL

caure del cel SV, ésser providencial (R-M)

Aquella feina em va caure del cel / Aquesta oportunitat ha caigut del cel, li ha arribat en el moment perfecte i no se l’esperava pas (S’usa normalment en forma perfectiva)

baixar del cel, caure dels núvols

cop de sort (p.ext.)