PROVEIR

donar recapte (a alguna cosa) SV, proveir (a una cosa) / fer que ho tingui, que no li manqui (IEC, *)

Donar recapte al forn (També s’usa amb el modificador bon en posició prenominal) (A-M)