PROVAR

1. (v. tr.) sotmetre una persona o cosa a certes experiències per apreciar-ne el que val, per veure si va bé, si és com cal, etc.

posar (algú o alguna cosa) a prova SV, provar / sotmetre algú o alguna cosa per apreuar-ne el valor (Fr, *)

Posar a prova la fidelitat, el zel d’algú / Li vaig dir una mentida per posar-lo a prova i hi va caure de quatre potes (IEC, *)

a prova (inv.)

2. (v. intr.) alguna cosa, resultar beneficiosa a algú, fer-li bé, anar-li bé

fer profit (a algú) SV, ésser profitós / alguna cosa anar bé a algú (R-M, *)

Les vacances fan profit a tothom / Res no li fa profit; no para d’anar amunt i avall a totes hores (*, R-M)

fer-li peça (a algú), fer el fet (a algú)