PROU

a bastament SP, prou, en quantitat suficient (R-M)

Amb aquest pa en tindrem a bastament per a dos àpats / Els soldats tenien municions a bastament per a resistir l’atac enemic (R-M)

a bastança

de sobres (p.ext.)

a bastança SP, prou, en quantitat suficient (R-M)

Tenen diners a bastança per a comprar aquest pis (R-M)

a bastament

de sobres (p.ext.)

haver-se acabat el bròquil O, expressió que dóna per acabada una qüestió / expressió dita autoritàriament per donar per acabada una conversa, unes objeccions, etc. (R-M, IEC)

S’ha acabat el bròquil! No li vull tenir més consideracions; n’abusa massa (R-M)

sac i peres, no en parlem més, no en parlem pus

i para de comptar SConj, prou / i res més (R-M, *)

Hi vingueren tres de cada casa i para de comptar; només ens reunírem els veïns / Per aquest preu dormirem i esmorzarem i para de comptar (S’usa a mode de conclusió, per a tancar l’enunciat, i només en segona persona del singular de l’imperatiu) (R-M)

i pus (p.ext.), i prou (p.ext.)

i prou SConj, dit per a indicar que no es vol tractar més un tema

No pensis més en ell, i prou!

i punt, punt i a part, ja n’hi ha prou, i pus

i para de comptar (p.ext.), una i oli (p.ext.)

i punt SConj, dit per a indicar que no es vol parlar més d’un tema

No vull discutir-ho més. Es farà el que jo decideixi, i punt!

punt i a part, i prou, ja n’hi ha prou

i pus SConj, expressió per a indicar el terme final, l’acabament (IEC)

Ja t’he explicat tota la història, i pus!

i prou

i para de comptar (p.ext.), una i oli (p.ext.)

i va que s’estrella SConj, i res més, i prou

Li faré un ou ferrat, i va que s’estrella. No tinc temps d’entretenir-me fent-li el dinar

i va que xuta

[estrellar: mot no registrat a l’IEC]

i va que xuta SConj, i res més, i prou

Pel seu aniversari li compraré un detallet, i va que xuta. No es mereix res més

i va que s’estrella

i passa que t’he vist (p.ext.)

ja està bé O, expressió que dóna per acabada una discussió o situació

Ja està bé! Sempre que marxo uns dies em remenes els calaixos i m’agafes coses

ja n’hi ha prou

al cap del carrer (p.ext.), matar-ho (p.ext.), peix al cove (p.ext.)

ja n’hi ha prou O, expressió que dóna per acabada una discussió o situació (R-M)

Ja n’hi ha prou! Estem cansats de sentir-te rondinar / Ja n’hi ha prou, de discutir, voleu callar? (R-M, *)

ja n’hi ha prou, d’aquest coll; ja està bé; ja n’hi ha prou, d’aquest color; no en parlem més; no en parlem pus; i prou; i punt; tururut sant Pere

parar el carro (p.ext.), al cap del carrer (p.ext.), matar-ho (p.ext.), peix al cove (p.ext.)

ja n’hi ha prou, d’aquest coll O, expressió que posa fi a una insistència / es diu enèrgicament i imperativa en voler desviar la conversa d’un tema enutjós (R-M, A-M)

Mira, ja n’hi ha prou d’aquest coll! No vull sentir més parlar d’aquesta qüestió! / Sempre parla de política a l’hora de sopar, ja n’hi ha prou d’aquest coll! (També s’usa amb la forma prou d’aquest coll) (R-M, *)

ja n’hi ha prou; ja n’hi ha prou, d’aquest color

[Emp. (A-M)]

ja n’hi ha prou, d’aquest color O, es diu enèrgicament i imperativa en voler desviar la conversa d’un tema enutjós

Estic cansada que sempre us baralleu, ja n’hi ha prou, d’aquest color! (També s’usa amb la forma prou d’aquest color)

ja n’hi ha prou; ja n’hi ha prou, d’aquest coll

no en parlem més O, es diu per a cloure una discussió, una conversa en la qual no s’arriba a un acord o en la qual tots estan d’acord i per tant no cal dir-ne res més (A-M)

Doncs, vinga, no en parlem més. Deixem aquest tema i passem a tractar-ne d’altres, que tenim molta feina encara

que no se’n parli més, haver-se acabat el bròquil, ja n’hi ha prou, tururut sant Pere

no en parlem pus (Mall.)

no en parlem pus O, es diu per a cloure una discussió, una conversa en la qual no s’arriba a un acord o en la qual tots estan d’acord i per tant no cal dir-ne res més (A-M)

Idò, ja està bé així, no en parlem pus

no en parlem més, que no se’n parli més, haver-se acabat el bròquil, ja n’hi ha prou

[Mall. (A-M)]

que no se’n parli més O, dit per a indicar que ja no cal pensar més sobre alguna cosa

He dit que no ho vull, ho tinc decidit, que no se’n parli més

no en parlem més, no en parlem pus

sac i peres SCoord, expressió usada per a indicar que hom no vol saber res més d’algú o d’alguna cosa

No el vull veure mai més, s’ha acabat, sac i peres!

fer creu i ratlla, haver-se acabat el bròquil, tururut sant Pere

tant n’hi ha i bon pes O, es diu per a indicar que no hi ha res més que allò que s’ha dit (A-M)

Mira noi tant n’hi ha i bon pes, aquesta és tota la informació que porto. Si no en tens prou, busca-te-la tu!

no haver-hi més cera que la que crema (p.ext.)