PROTESTAR

engegar (alguna cosa) l’una darrere l’altra SV, deixar anar per la boca paraules o sons violents de forma contínua

Estava empipat i engegava renecs l’un darrere l’altre / Aquella bruixa engegava malediccions l’una darrere l’altra, contra tothom / Engegava insults l’un darrere l’altre (S’usa normalment amb els noms crit, fàstic, moc, etc. com a complement)

engegar un…darrere l’altre (v.f.), mossegar-se la llengua (ant.), empassar-se la saliva (ant.), engegar-les sense engaltar (p.ext.), dir-ne de tots colors (a algú) (p.ext.)

picar de peus SV, fer soroll picant amb els peus en senyal de no-acceptació, de desgrat / donar cops a terra amb els peus generalment en senyal de protesta (R-M, EC)

Hauràs d’obeir-lo tant sí com no; no t’hi valdrà de res picar de peus / Els diputats del senat es van posar a picar de peus per demostrar el seu desacord amb les declaracions del ministre (R-M, *)

picar de mans (ant.)