PROTEGIT

a aixopluc de SP, en un lloc protegit, emparat contra alguna cosa / aixoplugar-se (*, IEC)

Ells no s’han mullat perquè estaven a aixopluc de l’arbre / S’han posat a aixopluc quan ha començat a ploure / Ha viscut sempre a aixopluc dels seus pares (El complement és opcional)

a recer de, a cobert de, sota cobert de, a sopluig, a l’abric de, a redós de, a redossa de

sota teulat (p.ext.)

a cobert de SP, protegit de qualsevol perill o amenaça / en un lloc protegit, emparat contra alguna cosa (R-M, IEC)

La seva prova de lleialtat el deixa a cobert de tota sospita. Tothom el creu ben innocent / A cobert del seu pare (El complement és opcional) (R-M, *)

sota cobert de, a l’abric de, a sopluig, a aixopluc de, a recer de, a redós de, a redossa de

sense abric (ant.), sota sostre (p.ext.)

a l’abric de SP, emparat / en un lloc protegit (R-M, *)

Si plou, posa la roba a l’abric del tendal / Els seus fills sempre vivien a l’abric dels seus avis / Plourà; posa les eines a l’abric, sota el porxo (El complement és opcional) (*, *, R-M)

a cobert de, sota cobert de, a redós de, a recer de, a redossa de, a l’empara de, al caliu de, a aixopluc de, a l’ombra (d’algú)

sense abric (ant.)

a l’ombra (d’algú) SP, dit per a indicar que una persona està sota la protecció d’una altra

Créixer a l’ombra d’una mare amorosa / Viu a l’ombra del seu pare (EC, *)

a l’abric de, a recer de

fer ombra (a algú) (inv.), a expenses (d’algú) (p.ext.)

a recer de SP, emparat / protegit per algú o alguna cosa (R-M, *)

Quan plovia estàvem a recer d’un arbre / Els cadells estaven a recer de la seva mare / És una planta que necessita estar a recer; és delicada (El complement és opcional) (*, *, R-M)

a cobert de, a redós de, a l’abric de, a aixopluc de, a redossa de, sota cobert de, a l’ombra (d’algú)

a redós de SP, emparat per (R-M)

Posa’t a redós d’aquest marge i no sentiràs tant el vent / Sempre va viure a redós del seu pare (També s’usa amb el modificador bon en posició prenominal. El complement es pot ometre) (R-M, *)

a recer de, a cobert de, a redossa de, a l’abric de, a aixopluc de

a redossa de SP, emparat per (R-M)

Com que va veure que plovia, es va posar a redossa d’aquells balcons i no es va mullar / Estant a redossa de la teva mare no et passarà mai res / L’ha deixat a redossa (El complement es pot ometre)

a redós de, a cobert de, a recer de, a l’abric de, a aixopluc de

sota cobert de SP, a aixopluc, a recer / en un lloc protegit, emparat contra alguna cosa (EC, *)

Posem-nos sota cobert d’aquell porxo / Els gatets estaven sota cobert de la gata / Quan va començar a ploure ja érem sota cobert (El complement és opcional) (*, *, IEC)

a cobert de, a aixopluc de, a recer de, a sopluig, a l’abric de, sota teulat

al ras (ant.), sota les estrelles (ant.), sense abric (ant.)

sota l’ègida de SP, sota la protecció o empara (d’algú) (P)

Els ciutadans d’aquest regne estan sota l’ègida de les lleis / Hom va prendre misterioses mesures, greus mesures, sota l’ègida del promès de la filla (A-M)

sota teulat SP, dins una casa (EC)

Poseu-vos sota teulat, que em sembla que vol ploure (També s’usa amb el nom teulada)

sota cobert de, sota sostre

a aixopluc de (p.ext.)

tenir el pare alcalde SV, comptar amb el favor d’alguna persona d’influència decisiva (IEC)

Aquest també és dels que tenen el pare alcalde, pel que es veu; l’han admès sense fer-li cap prova (R-M)

en gràcia (d’algú) (p.ext.), tenir les espatlles cobertes (p.ext.), tenir les espatlles guardades (p.ext.), sota els auspicis (d’algú) (p.ext.)

tenir les espatlles cobertes SV, comptar, a l’hora d’emprendre un negoci, amb seguretats o amistats que el garanteixin contra qualsevol risc (EC)

Demana-li els diners a ella, té les espatlles cobertes

tenir les espatlles guardades

cobrir les espatlles (a algú) (inv.), guardar les espatlles (a algú) (inv.), tenir el pare alcalde (p.ext.)

tenir les espatlles guardades SV, comptar, a l’hora d’emprendre un negoci, amb seguretats o amistats que el garanteixin contra qualsevol risc (EC)

No et preocupis pel que pugui passar, que amb mi tens les espatlles guardades

tenir les espatlles cobertes

cobrir les espatlles (a algú) (inv.), guardar les espatlles (a algú) (inv.), tenir el pare alcalde (p.ext.)