PROTEGIR

cobrir les espatlles (a algú) SV, protegir algú, garantir-lo contra qualsevol perill, amenaça (EC)

Havia de cobrir les espatlles al seu nebot perquè tenia l’estranya habilitat de posar-se en embolics

guardar les espatlles (a algú), fer ombra (a algú), fer esquena

tenir les espatlles cobertes (inv.), tenir les espatlles guardades (inv.), fer espatlleta (a algú) (p.ext.), treure les castanyes del foc (a algú) (p.ext.)

fer coixí SV, servir d’empara, de suport / estar interposada una cosa entre un suport i allò que hi recolza (R-M, EC)

Sort que el barret li va fer coixí, altrament aquell cop de roc li hauria badat el cap / La palla que hi havia sota li va fer coixí i impedí probablement que el cop fos de mort / Abans de prendre l’antibiòtic, menja alguna cosa que faci coixí, si no l’estómac se te’n ressentirà (També s’usa amb el modificador bon o amb el quantificador molt en posició prenominal) (R-M, R-M, *)

fer paret (p.ext.)

fer ombra (a algú) SV, protegir / protegir algú, garantir-lo contra qualsevol perill, amenaça (R-M, *)

S’atreveix a fer tot això perquè sap que son pare li fa ombra i no li passarà res (R-M)

guardar les espatlles (a algú), cobrir les espatlles (a algú)

a l’ombra (inv.), fer esquena (a algú) (p.ext.)

guardar les espatlles (a algú) SV, garantir algú contra qualsevol perill, amenaça / protegir algú, garantir-lo contra qualsevol perill, amenaça (IEC, EC)

Guardava les espatlles al seu nebot perquè no patís cap dany / No es pot atrevir a atacar la junta perquè no té qui li guardi les espatlles (*, R-M)

cobrir les espatlles (a algú), fer ombra (a algú), fer esquena (a algú)

tenir les espatlles cobertes (inv.), tenir les espatlles guardades (inv.), fer costat (a algú) (p.ext.), fer espatlleta (a algú) (p.ext.)