PROSTITUTA

dona de cadira SN, prostituta / dona que, per un preu convingut, s’avé a mantenir relacions sexuals amb algú (EC, *)

És una dona de cadira / A la sortida del Camp Nou està ple de dones de cadira

dona de la vida, mala dona, dona de la vida alegre, folla fembra, dona de mala vida, fembra vil, dona de món, dona de vida lleugera, dona errada, dona fàcil, dona galant, dona mundana, dona pública

dona de la vida SN, prostituta / dona que, per un preu convingut, s’avé a mantenir relacions sexuals amb algú (IEC, *)

És una dona de la vida, però ningú de l’escala no ho sap

dona de mala vida, dona de la vida alegre, dona de cadira, mala dona, folla fembra, fembra vil, dona de món, dona de vida lleugera, dona errada, dona fàcil, dona galant, dona mundana, dona pública

ésser de la vida (p.ext.)

dona de la vida alegre SN, prostituta / dona que, per un preu convingut, s’avé a mantenir relacions sexuals amb algú (EC, *)

Diuen que de dies fa de secretària i de nits és una dona de la vida alegre

dona de la vida, dona de mala vida, mala dona, dona de cadira, folla fembra, fembra vil, dona de món, dona de vida lleugera, dona errada, dona fàcil, dona galant, dona mundana, dona pública, dona trivial, dona perduda

dona de vida alegre (v.f.), ésser de la vida (p.ext.)

dona de mala vida SN, prostituta / dona que, per un preu convingut, s’avé a mantenir relacions sexuals amb algú (Fr, *)

Com que no tenia recursos es va convertir en una dona de mala vida / Era de mala vida, perquè va anar a parar amb males companyies

dona de la vida, mala dona, dona de la vida alegre, folla fembra, dona de cadira, fembra vil, dona de món, dona de vida lleugera, dona errada, dona fàcil, dona galant, dona mundana, dona pública, dona trivial, dona perduda

dedicar-se a la mala vida (p.ext.), donar-se a la mala vida (p.ext.)

dona de món SN, prostituta / dona que, per un preu convingut, s’avé a mantenir relacions sexuals amb algú (Fr, *)

Vista la seva aparença, ningú no diria que és una dona de món

dona de la vida, mala dona, dona de la vida alegre, folla fembra, dona de mala vida, fembra vil, dona de cadira, dona de vida lleugera, dona errada, dona fàcil, dona galant, dona mundana, dona pública, dona trivial, dona perduda

dona de vida lleugera SN, prostituta / dona que, per un preu convingut, s’avé a mantenir relacions sexuals amb algú (Fr, *)

En Josep freqüenta una dona de vida lleugera una vegada al mes

dona de la vida, mala dona, dona de la vida alegre, folla fembra, dona de mala vida, fembra vil, dona de món, dona de cadira, dona errada, dona fàcil, dona galant, dona mundana, dona pública, dona trivial, dona perduda

dona errada SN, prostituta / dona que, per un preu convingut, s’avé a mantenir relacions sexuals amb algú (EC, *)

La van castigar perquè creien que era una dona errada / Antigament les dones errades anaven de dret a la foguera

dona de la vida, mala dona, dona de la vida alegre, folla fembra, dona de mala vida, fembra vil, dona de món, dona de vida lleugera, dona de cadira, dona fàcil, dona galant, dona mundana, dona pública, dona trivial, dona perduda

dona fàcil SN, dona de la qual hom obté fàcilment els favors (IEC)

En Joan freqüenta locals de dones fàcils

dona de la vida, mala dona, dona de la vida alegre, folla fembra, dona de mala vida, fembra vil, dona de món, dona de vida lleugera, dona errada, dona de cadira, dona galant, dona mundana, dona pública

dona galant SN, dona que, per un preu convingut, s’avé a mantenir relacions sexuals amb algú / dona que té intrigues amoroses (*, IEC)

El meu veí cada setmana visita una dona galant

dona de la vida, mala dona, dona de la vida alegre, folla fembra, dona de mala vida, fembra vil, dona de món, dona de vida lleugera, dona errada, dona fàcil, dona de cadira, dona mundana, dona pública

dona mundana SN, prostituta / dona que, per un preu convingut, s’avé a mantenir relacions sexuals amb algú (Fr, *)

Diuen que de nit fa de dona mundana

dona de món, dona de la vida, mala dona, dona de la vida alegre, folla fembra, dona de mala vida, fembra vil, dona de vida lleugera, dona errada, dona fàcil, dona galant, dona de cadira, dona pública, dona trivial, dona perduda

dona perduda SN, prostituta / dona que, per un preu convingut, s’avé a mantenir relacions sexuals amb algú (Fr, *)

A casa seva no en volen saber res perquè és una dona perduda

dona de la vida alegre, dona mundana, dona errada, dona de món, dona de vida lleugera, dona de mala vida

dona pública SN, prostituta / dona que, per un preu convingut, s’avé a mantenir relacions sexuals amb algú (IEC, *)

Tot el barri sabia que era una dona pública / Van publicar un edicte contra les dones comunes i els van prohibir treballar al carrer abans de les deu (També s’usa amb el nom fembra i amb les formes dona del públic i dona comuna)

dona de la vida, mala dona, dona de la vida alegre, folla fembra, dona de mala vida, fembra vil, dona de món, dona de vida lleugera, dona errada, dona fàcil, dona galant, dona mundana, dona de cadira

dona trivial SN, prostituta / dona que, per un preu convingut, s’avé a mantenir relacions sexuals amb algú (Fr, *)

No va tenir més remei que fer de dona trivial durant una temporada per tal de poder-se mantenir

dona de la vida alegre, dona mundana, dona errada, dona de món, dona de vida lleugera, dona de mala vida

fembra vil SN, prostituta / dona que, per un preu convingut, s’avé a mantenir relacions sexuals amb algú (EC, *)

Per coses de la vida va acabar essent una fembra vil

mala dona, dona de la vida, dona de la vida alegre, folla fembra, dona de mala vida, dona de cadira, dona de món, dona de vida lleugera, dona errada, dona fàcil, dona galant, dona mundana, dona pública

folla fembra SN, prostituta / dona que, per un preu convingut, s’avé a mantenir relacions sexuals amb algú (IEC, *)

La gent la titllava de ser folla fembra

dona de la vida, mala dona, dona de la vida alegre, dona de cadira, dona de mala vida, fembra vil, dona de món, dona de vida lleugera, dona errada, dona fàcil, dona galant, dona mundana, dona pública

mala dona SN, prostituta / dona que, per un preu convingut, s’avé a mantenir relacions sexuals amb algú (R-M, *)

Van fer-lo avergonyir dient-li que la seva germana era una mala dona i que d’això vivia ell / La mala fembra se posa blanquet e color e’s tiny sos cabells e ses celles / L’acusen de ser una mala fembra (També s’usa amb el nom fembra) (R-M, A-M, *)

dona de la vida, dona de cadira, dona de la vida alegre, folla fembra, dona de mala vida, fembra vil, dona de món, dona de vida lleugera, dona errada, dona fàcil, dona galant, dona mundana, dona pública