PROSSEGUIR

tirar endavant SV, prosseguir / anar al fi que es proposa sense distreure’s per res (R-M, *)

No ens queda altra solució que tirar endavant; ara ja hem començat la campanya i no la podem aturar (R-M)

fer via, passar endavant, anar endavant, seguir el seu curs, fer el seu camí

navegar amb qualsevol vent (p.ext.), seguir la bandera (d’algú) (p.ext.), endavant les atxes (p.ext.)