PROSPERITAT

temps de vaques grasses SN, el temps de l’abundància / expressió, d’origen bíblic, que hom usa per a indicar una època de prosperitat (R-M, EC)

No dura sempre el temps de les vaques grasses; cal reservar-se possibilitats / Diuen que l’any vinent serà un any de vaques grasses (També s’usa amb els noms any, època, etc.) (R-M, *)

temps de vaques magres (ant.), temps difícils (ant.), any d’esplets (p.ext.), bon any (p.ext.), segle d’or (p.ext.)