PROSPERAR

alçar el cap SV, sortir de la pobresa o la desgràcia (IEC)

Amb l’aval del seu pare ha pogut alçar el cap en el negoci familiar / Amb l’aportació econòmica del soci nou, l’empresa ha aixecat el cap (També s’usa amb el verb aixecar)

treure el cap de l’aigua, fer carrera, anar lluny, posar-se bé, anar a més

no fer res de bo (ant.), pondre-li totes (a algú) (p.ext.)

anar a més SV, progressar / anar prosperant ràpidament (R-M, *)

Ara que han anat a més, no volen tractes amb aquells que els van conèixer quan eren pobres / Parlem molt de crisi econòmica però ells van a més (R-M)

alçar el cap, anar en popa

anar a menys (ant.)

anar amb totes les veles al vent SV, anar tot vent en popa, prosperar (IEC)

Des que ha començat l’any té una bona feina i ha trobat xicot, va amb totes les veles al vent (IEC)

anar veles desplegades, anar en vençó, anar vent en popa, anar en popa, anar sobre rodes

anar el carro pel pedregar (ant.), sortir de mal any (p.ext.)

anar en popa SV, anar prosperant ràpidament (EC)

Aquest negoci darrerament va en popa: estem venent moltíssim

anar vent en popa, anar sobre rodes, anar aigua amunt, anar amb totes les veles al vent, anar veles desplegades, anar en vençó, anar a més

anar-li a teta de monja (a algú) SV, anar molt bé una cosa (a algú) (R-M)

N’estan molt contents. Tot els va a teta de monja (R-M)

pondre-li totes (a algú)

anar sobre rodes (p.ext.)

anar lluny SV, progressar / avançar molt en la seva carrera (R-M, IEC)

Penso que aquest xicot anirà lluny; té molta capacitat i sabrà situar-se bé en la seva professió / Aquest jutge anirà lluny amb les actuacions que realitza / Aquest noi val molt: arribarà lluny (També s’usa amb el verb arribar) (R-M, *, *)

alçar el cap, anar per bé

home de profit (p.ext.), cobrir-se de glòria (p.ext.), pondre-li totes (a algú) (p.ext.)

anar veles desplegades SV, anar tot vent en popa, prosperar (A-M)

Té moltes ganes de passar aquesta mala època i tornar a anar veles desplegades

anar en vençó, anar amb totes les veles al vent, anar vent en popa, anar en popa, anar sobre rodes

anar vent en popa SV, anar molt bé / anar prosperant ràpidament / produir-se favorablement (IEC, EC, R-M)

Passem una petita dificultat, però després ja veureu com tot anirà vent en popa (R-M)

anar sobre rodes, anar en popa, anar amb totes les veles al vent, anar veles desplegades, anar en vençó, anar com una seda

anar el carro pel pedregar (ant.)

fer carrera SV, assolir una bona situació / avançar, prosperar (R-M, IEC)

Amb un negoci ben petit ha arribat a fer carrera; ara està molt ben situat / No crec que faci carrera; és una persona molt curta (R-M)

fer bons pets i bones gambades, alçar el cap

pondre-li totes (a algú) (p.ext.), fer blanc (p.ext.), fer forrolla (p.ext.), fer fortuna (p.ext.)

fer-se home SV, fer-se una posició independent, obrir-se camí en la vida (IEC)

Al costat del seu pare li serà fàcil fer-se home ben aviat perquè en tindrà molta ajuda / Va fer-se un home des del moment que va obrir el seu propi negoci (També s’usa amb la forma fer-se un home) (R-M, *)

obrir-se camí, obrir-se pas, fer-se un lloc, obrir-se call

pondre-li totes (a algú) O, anar tot bé a algú (EC)

No sé com s’ho fa, però li ponen totes; de tot se’n surt sense problemes / Ara li ponen totes en el nou negoci que ha obert (R-M, *)

anar-li a teta de monja (a algú)

sempre balla amb sa més lletja (ant.), mamar-se-les dolces (p.ext.), ballar-la grassa (p.ext.), alçar el cap (p.ext.), anar lluny (p.ext.), fer carrera (p.ext.)