PROSAIC

terra a terra SN, prosaic / dit per a referir-se a un estil prosaic, mancat d’un to elevat (Fr, *)

El seu estil literari es caracteritza per un ús terra a terra de la llengua