PROPORCIONAT

ben fet SA, de belles proporcions (R-M)

Em sembla que, en els atletes, aquesta noia admira més l’home ben fet que no la figura esportiva / La model d’aquell escultor era ben feta; produïa el plaer de l’harmonia i l’equilibri / Sortia amb un noi molt ben fet (R-M, R-M, *)

ben plantat, ben tallat, ben parit, tenir bona planta

fer de bon veure (p.ext.)