PROPORCIONAR

donar-li sabata de son peu (a algú) SV, donar a algú allò que es mereix o allò que ell mateix es procura amb el seu comportament (A-M)

Si es continua comportant així li donarem sabata de son peu (També s’usa amb el diminutiu sabateta i amb les altres formes del possessiu)

trobar sabata de son peu (inv.)