PROPORCIONALITAT

regla de tres SN, algorisme utilitzat en la resolució de problemes de proporcionalitat (EC)

Aquest exercici segur que es pot resoldre amb una regla de tres