PROPORCIÓ

balança comercial SN, part de la balança de pagaments que reflecteix les importacions i les exportacions de mercaderies / proporció entre les entrades i les sortides (IEC, A-M)

La balança comercial d’aquell negoci no ens era gens favorable

llibre de caixa (p.ext.), compte d’explotació (p.ext.), estat de comptes (p.ext.)