PROPIETAT

ço del seu SN, allò que és propietat meva (o teva, etc.), allò que pertany a mi (o a tu, etc.) (IEC)

Despengué de ço del seu 10000 escuts / Despengué molt de ço del seu (També s’usa amb les altres formes del possessiu) (IEC, EC)

de propietat (p.ext.)

mà lliure SN, propietat de béns el domini dels quals és alienable per prescripció legal (EC)

Tenen aquestes terres en règim de mà lliure / La decisió del jutge fou que aquelles terres quedessin en règim de mà lliure

mà morta (ant.)

mà morta SN, propietat de béns de tota mena, el domini dels quals era inalienable per prescripció legal (EC)

Posseïen un munt de terres en règim de mà morta / Segons el testament de son pare, heretà la casa pairal en mà morta

mà lliure (ant.)

nua propietat SN, propietat desposseïda de l’usdefruit, el qual té a favor seu una altra persona distinta del propietari, anomenat «nu propietari» (EC)

La Maria té la nua propietat de la finca del carrer de la Sort núm. 9

de propietat (p.ext.)