PROPI

de propietat SP, expressió emprada per a indicar que un bé és propietat d’algú i que en pot disposar lliurement

És un pis de propietat / Tenia una casa de propietat (EC, *)

de lloguer (p.ext.), ço del seu (p.ext.), nua propietat (p.ext.)