PROPER

estar als últims SV, estar a punt d’esdevenir-se una cosa (A-M)

La situació a l’Orient Mitjà està als últims, qualsevol dia esclatarà una guerra

a punt (de fer alguna cosa) (p.ext.)

primer vinent SQ, vinent, propvinent (EC)

Lo diumenge primer vinent (S’usa després de substantius que denoten períodes temporals com els noms dels dies de la setmana, any, mes, setmana, etc.) (A-M)