PROPAGAR-SE

créixer com la mala herba SV, créixer, propagar-se, molt o molt de pressa alguna cosa desagradable, perjudicial, etc. (EC)

El feixisme creix com la mala herba (EC)

córrer com una reguera de pólvora (p.ext.)