PROP

a dos dits de SP, molt a la vora de (EC)

Es va aturar a dos dits del precipici / Estava a dos dits de tornar-se boig / Té el mar a dos dits de casa, sempre s’hi va a banyar (El complement es pot ometre) (EC, EC, *)

a dos pams de, a frec de, a quatre passes de, a tocar (d’algun lloc)

a la quinta forca (ant.), a la quinta punyeta (ant.)

a dos pams de SP, prop / dit per a referir-se a algú o alguna cosa que és molt propera (Fr, *)

La seva casa és a dos pams de la meva: som veïns / Ho tens a dos pams (El complement es pot ometre)

a dos dits de, a tocar (d’algun lloc), a quatre passes de

a la quinta forca (ant.), a la quinta punyeta (ant.)

a frec de SP, gairebé tocant / molt acostat, a punt de fregar alguna cosa, de tenir-hi contacte (R-M, EC)

Ha caigut una teula a frec d’un home que passava pel carrer / L’avioneta, que s’havia descontrolat, va passar a frec de la torre de control i finalment va fer un aterratge d’emergència / No sé què li deu passar al teu amic: va passar a frec i no em saludà (El complement es pot ometre) (R-M, *, R-M)

a tocar (d’algun lloc), a dos dits de, arran de, frec a frec, a cremadent

a l’abast de SP, en disposició d’ésser abastat per algú (o per alguna cosa) (IEC)

La mare sempre estava a l’abast del fill / El ferro pirinenc no estava a l’abast de les indústries de la costa / No tinc l’enciclopèdia a l’abast (El complement és opcional) (*, IEC, IEC)

a mà, a tir

a tret (p.ext.)

a la vora de SP, situat molt a prop de / a poca distància (R-M, EC)

Tenim l’estació a la vora de casa; no dista ni cent metres / L’escola on van els nens no és gens a la vora de casa / Sempre s’asseia a la vora d’ell però sense que ningú se n’adonés (També s’usa amb la forma a la voreta de. El complement és opcional) (R-M, R-M, *)

tocant a, al costat de, al peu de, a rampeu de, a prop de, al tombant (d’algun lloc), a les envistes (d’algun lloc), en vistes (d’algun lloc), al devora de

passa de (p.ext.), a la ratlla de (p.ext.), a les portes de (p.ext.)

a les envistes (d’algun lloc) SP, a un punt des d’on es pot veure un lloc determinat / indica situació en un punt des del qual hom pot veure un lloc determinat relativament llunyà (R-M, EC)

A les envistes de la ciutat, ja ens va semblar que havíem acabat el viatge; però encara vàrem trigar molt a arribar-hi / Veníem de París i ja érem a les envistes de Barcelona quan vam tenir aquell accident / Quan van arribar a les envistes de la població, van reposar una estona a l’ombra (R-M, Fr, EC)

a la vora de, en vistes (d’algun lloc), a prop de, tocant a

a les portes de SP, molt a prop de (R-M)

Va arribar a les portes de la follia, però ara està molt serè / Volia entrar a periodisme, però per culpa de la nota es va quedar a les portes (El complement és opcional) (R-M, *)

a un tomb de dau de, al llindar de

a la vora de (p.ext.)

a mà SP, accessible, proper (R-M)

No desis aquest llibre, que vull tenir-lo a mà sempre que el necessiti / No tenia a mà el metre, i vaig amidar-ho a pams / Deixa el despertador a mà perquè quan soni el pugui apagar de seguida (R-M, IEC, *)

a l’abast de, davant dels nassos (d’algú), a tir

a la mà (v.f.), fora mà (ant.)

a prop de SP, a poca distància

Viuen a prop de casa / Em sento més segura a prop teu / No trigarem gaire a arribar-hi: ja hi som a prop (El complement és opcional) (EC, *, EC)

a la vora de, tocant a, a les envistes (d’algun lloc)

a la ratlla de (p.ext.), al costat de (p.ext.), al devora de (p.ext.)

a quatre passes de SP, molt a prop (R-M)

L’estanc és a quatre passes d’aquí; just al tombant on hi ha el cafè / A quatre passes de la Montserrat hi ha el president / No hauràs de caminar gaire, és a quatre passes (El complement es pot ometre) (R-M, *, *)

a tocar (d’algun lloc), a dos pams de, a dos dits de

a la quinta forca (ant.)

a rampeu de SP, al peu mateix (IEC)

A rampeu de l’arcada hi ha un banc de pedra / A rampeu de casa / A rampeu de la muntanya (R-M, Fr, EC)

al peu de, a la vora de

al rampeu de (v.f.)

a tir SP, [estar] a l’abast d’un tret; estar en un lloc on pot arribar el tret d’una arma (A-M)

El conill estava a tir; per això el vaig tocar

a tret, a tret de canó, a l’abast de, a mà

a tocar (d’algun lloc) SP, molt a la vora / molt a prop (R-M, IEC)

Té la botiga a tocar de la catedral / Ella viu al número tres i la casa de la seva filla és a tocar, dues cases més enllà (El complement és opcional) (Fr, R-M)

a dos pams de, a frec de, a quatre passes de, tocant a, a dos dits de, a boca de canó, a tret de canó

al costat de SP, molt pròxim / prop de, a la vora de (R-M, EC)

Sota un arbre al costat de la font / Tants braçalets, un al costat de l’altre, fan mal d’ulls / Al costat, tres portes més amunt, hi ha un bar (El complement és opcional) (EC, *, R-M)

a la vora de, tocant a, al devora de, de costa

a prop de (p.ext.)

al devora de SP, al costat de / molt pròxim a (IEC, *)

Dorm al devora del foc / Juga al devora de la mare / Seu al devora meu, que en parlarem

al costat de, a la vora de, tocant a

a prop de (p.ext.)

al girant (d’algun lloc) SP, molt pròxim

Hem quedat al girant de l’estació de tren

al tombant (d’algun lloc)

al llindar de SP, expressió emprada per a denotar proximitat

Estar algú al llindar de la vellesa (EC)

a les portes de, a un tomb de dau de

al peu de SP, molt a prop de quelcom / molt a la vora (R-M, IEC)

Va rodolar pel pendent i sort que va poder aturar-se quan ja era al peu de l’estimball / Vam arribar al peu del caminoi, però retornàrem a casa perquè es feia fosc / Al peu del campanar (R-M, R-M, Fr)

a rampeu de, a la vora de

al tombant (d’algun lloc) SP, a la vora de / a poca distància, situat molt a prop (IEC, *)

Què et sembla si ens trobem al tombant del pont?

a la vora de, al girant (d’algun lloc), frec a frec

arran de SP, gairebé tocant, gairebé al mateix nivell (R-M)

Vol tallar l’herba arran de terra / Els avions volaven arran de costa / A la festa, va passar arran de la Núria, però no la va saludar (R-M, EC, *)

avinent de, a frec de

a ran de (v.f.), ran de (v.f.), a ras de terra (p.ext.), terra a terra (p.ext.), a flor de (p.ext.), a nivell de (p.ext.), a ras de (p.ext.)

avinent de SA, no lluny de (Fr)

La Seu és avinent del port / Un pis ben avinent del metro (Fr, EC)

arran de

davant dels nassos (d’algú) SP, gairebé podent-ho tocar (R-M)

Estava davant dels nassos de la seva mare i ella ni el veia / Ho va buscar molta estona i va resultar que ho tenia davant dels nassos; sobre la taula mateix (S’usa normalment amb els verbs ésser, tenir, trobar, etc. El complement és opcional) (*, R-M)

davant dels ulls (d’algú), a mà, sota el nas

davant els nassos (d’algú) (v.f.), davant del nas (d’algú) (v.f.), davant el nas (d’algú) (v.f.)

de costa SP, al costat de / molt pròxim a (Fr, *)

Una gran serpent passà de costa Fèlix / Després s’assegué de costa les tres dones (Fr, *)

al costat de

en aigües (d’algun lloc) SP, en la mar, en un llac, etc., proper a un punt de referència (EC)

En aigües del port de Tarragona

ésser una tirada SV, ésser una distància curta, estar a quatre passes

Vés-hi a peu, que és una tirada

a quatre passes de

[Mall.]

frec a frec SN, molt a prop, gairebé tocant-se / molt acostat, a punt de fregar algú o alguna cosa, de tenir-hi contacte (Fr, A-M)

Vivia frec a frec de l’església del poble / En sortir del teatre vam estar frec a frec i no em va saludar (*, R-M)

al tombant (d’algun lloc), a frec de

pels voltants de SP, en temps o lloc pròxims (R-M)

Pels voltants de Nadal el comerç extrema la publicitat de tota mena / El curs acaba pels voltants de l’estiu / Pels voltants de l’Església (R-M, R-M, Fr)

pels volts de, per les engires de

als voltants de (v.f.)

pels volts de SP, expressió usada per a denotar que un lloc és molt proper a un altre (EC)

Aquest poble que dius és pels volts d’Olot (EC)

pels voltants de, al voltant de, a l’entorn de, al volt de

als volts de (v.f.)

per les engires de SP, pròxim a un lloc o temps (R-M)

Per les engires d’aquest poble hi ha boscos boleters / —Quan tornaràs, ara? —Per les engires de la festa major (R-M, A-M)

pels volts de, al voltant de, pels voltants de, engir de

sota el nas SP, molt a prop (R-M)

Tant que he buscat aquests papers i resulta que els tenia sota el nas; a la meva mateixa taula / No trobeu aigua a mar, tot el matí cercant aquest llibre i el teníeu sota el nas (R-M)

a boca de canó, a tret de canó, davant dels nassos (d’algú), davant dels ulls (d’algú)

tocant a SAdv, al costat mateix de, prop (R-M)

Viuen tocant a l’estació. A l’altra banda de carrer / Viuen tocant a la plaça / Han obert una botiga nova tocant al passeig (R-M, EC, *)

a tocar (d’algun lloc), a la vora de, al costat de, a prop de, a les envistes (d’algun lloc), al devora de