PROMPTE

ésser un llamp (algú) SV, moure’s, actuar, amb una gran rapidesa (EC)

Aquest jardiner que tenim és un llamp, ens fa la feina molt ràpid

més ràpid que un llamp

ésser una carraca (algú) (ant.)