PROMETRE'S

demanar la mà (d’algú) SV, sol·licitar en matrimoni / expressar formalment el desig d’obtenir una noia en matrimoni, tradicionalment en una visita que els pares, els tutors, etc., de l’home, generalment acompanyats d’aquest, fan als pares, els tutors, etc., de la noia (R-M, EC)

Els pares de l’Enric van anar a demanar la mà de la noia que ell vol; ho han fet segons les normes convencionals (R-M)

donar el sí (a algú) (inv.), petició de mà (p.ext.)

donar el sí (a algú) SV, acceptar relacions amoroses (R-M)

Abans ella no li donés el sí, es va haver de passejar molts mesos per davant de casa seva (R-M)

donar carbassa (a algú) (ant.), demanar la mà (d’algú) (inv.), tenir relacions (amb algú) (p.ext.), petició de mà (p.ext.)