PROMETEDOR

home de profit SN, dit d’una persona que promet, que probablement farà coses importants al llarg de la seva vida

Val la pena que et casis amb ell, perquè es veu un home de profit (També s’usa amb la forma home de pro i amb els noms dona, gent i persona)

anar lluny (p.ext.), d’empenta (p.ext.), bon partit (p.ext.)