PROMETATGE

petició de mà SN, cerimònia familiar en què el promès o algú en nom seu sol·licita dels pares, parents o representants de la futura núvia autorització per a casar-s’hi (EC)

Aviat anirem a fer la petició de mà a casa dels pares de la Marta

demanar la mà (d’algú) (p.ext.), donar el sí (a algú) (p.ext.), requesta d’amor (p.ext.)