PROHIBIT

fruita prohibida SN, cosa que fa gana però no es pot fruir o aprofitar perquè alguna causa superior ho impedeix (A-M)

Com que fa règim per aprimar-se, per a ell la nata és fruita prohibida

no ésser-li donat (a algú) SV, (no) ésser permès, possible (EC)

No m’és donat de parlar d’aquestes coses (EC)

tenir llum verd (ant.)