PROGRESSIÓ

cada dia…més SQ, dit per a indicar que una acció o un fet s’esdevé o es realitza més en comparació amb un temps anterior pel que fa a la intensitat o a la quantitat

Cada dia menja més / Això passa cada dia més / El nen petit cada setmana parla més (També s’usa amb la forma cada setmana…més)

cada vegada…més

cada dia…menys (ant.)

cada vegada…més SQ, expressió que denota progrés en una acció o en un procés (EC)

Plou cada vegada més / Cada vegada rondina més / Cada vegada més, hi ha més robatoris / Cada cop menja més, s’engreixarà (També s’usa amb la forma cada cop…més) (EC, *, *, *)

cada dia…més; com més va, més

cada vegada…menys (ant.)