PROGRAMA

ordre del dia SN, indicació dels assumptes que han d’ésser tractats en una sessió (IEC)

L’ordre del dia de l’últim ple de l’Ajuntament de Cardedeu constava de vint-i-set punts

precs i preguntes (p.ext.), plat del dia (p.ext.)

sistema operatiu SN, conjunt dels diferents programes que controlen el funcionament d’un ordinador (EC)

El sistema operatiu d’aquest ordinador és una mica antiquat