PROGRÉS

un pas de gegant SQ, un gran progrés / un gran avançament / progrés ràpid (R-M, IEC, Fr)

Des de l’any passat, aquesta indústria ha fet un pas de gegant; ha triplicat la seva producció / El descobriment de la vacuna va significar un pas de gegant en l’estudi de la medicina (R-M, *)

fer un gran pas (p.ext.)