PROFITÓS

fer llevada SV, donar producte, profit, resultat (A-M)

No té un gran sou, però els diners li fan llevada / Aquest pollastre ha fet molta llevada (També s’usa amb el quantificador molt en posició prenominal)

fer profit (a algú)

fer oli amb dues bigues SV, fer gran negoci o treballar amb gran profit (A-M)

Amb aquesta botiga, han fet oli amb dues bigues: tot els ha sortit molt bé

fer negoci (p.ext.), fer forrolla (p.ext.)

[Manacor (A-M)]

fer profit (a algú) SV, ésser profitós / alguna cosa anar bé a algú (R-M, *)

Li va fer profit anar de vacances una temporada / Et farà profit això que t’he portat?

fer-li peça (a algú), fer el fet (a algú), fer llevada

tenir prou SV, fer profit, ésser d’utilitat (A-M)

Morir me plau, car no em té prou lo viure (A-M)

fer prou

fer el pes (a algú) (p.ext.)

[Arcaisme]

tot fa olla O, ésser profitós (R-M)

No llencis els papers; ven-los al drapaire; valen poc, però tot fa olla; diuen que no hi ha economia inútil (Només s’usa en present i pretèrit imperfet d’indicatiu) (R-M)