PROFESSAR

entrar en religió SV, ingressar en un orde religiós (EC)

Va entrar en religió, perquè vol ajudar la gent i dedicar-se a venerar Déu

prendre el vel, prendre estat, prendre hàbit, rebre l’hàbit, vestir l’hàbit, fer els vots, renunciar al món, renunciar al segle

penjar els hàbits (ant.), deixar els hàbits (ant.)

fer els vots SV, professar / contraure voluntàriament una obligació envers Déu (Fr, *)

Totes dues van decidir fer els vots el mateix dia

entrar en religió, prendre hàbit, prendre estat, renunciar al món, renunciar al segle

prendre el vel SV, fer-se monja (IEC)

Sor Maria només fa tres anys que va prendre el vel (R-M)

prendre hàbit, entrar en religió, vestir l’hàbit

verge consagrada (p.ext.)

prendre estat SV, casar-se o professar en un orde religiós (EC)

Va prendre estat en l’orde benedictí

entrar en religió, fer els vots, prendre hàbit

prendre hàbit SV, professar en religió (R-M)

Ambdós germans van prendre l’hàbit de sant Benet (R-M)

prendre el vel, rebre l’hàbit, entrar en religió, vestir l’hàbit, fer els vots, prendre estat

prendre l’hàbit (v.f.), penjar els hàbits (ant.), deixar els hàbits (ant.)

rebre l’hàbit SV, ingressar en una orde religiosa o cavalleresca (A-M)

L’abadessa deia a Natana si volia encontinent rebre l’hàbit (A-M)

entrar en religió, vestir l’hàbit

penjar els hàbits (ant.), deixar els hàbits (ant.)

renunciar al món SV, professat / abandonar el que hom podia fer o tenia dret a fer per tal d’ingressar en un orde religiós (Fr, *)

Va renunciar al món ara fa deu anys i continua dedicada al convent

renunciar al segle, fer els vots, entrar en religió

renunciar al segle SV, professar / abandonar el que hom podia fer o tenia dret a fer per tal d’ingressar en un orde religiós (Fr, *)

Va renunciar al segle perquè no li interessava altra cosa que la religió

renunciar al món, fer els vots, entrar en religió

vestir l’hàbit SV, entrar en religió (R-M)

Va vestir l’hàbit fa tres anys i ara se’n va a les missions (R-M)

prendre el vel, entrar en religió, prendre hàbit, rebre l’hàbit

penjar els hàbits (ant.), deixar els hàbits (ant.)