PRODUCTIVITAT

hora punta SN, en la producció, hores de màxim rendiment (EC)

A la meva empresa paguen el doble l’hora punta

hores punta (v.f.)