PRODIGIOSAMENT

per fatifat SP, prodigiosament / inexplicablement, sense esforç, com per miracle (R-M, *)

Ell no s’hi encaparra gaire; es pensa que tot se li resoldrà per fatifat; està ben fresc! (R-M)

per art de màgia, per art d’encantament, per art de bruixeria

per la fatifat (v.f.)

[fatifat: arabisme]