PROBABLEMENT

a bon compte SP, segons allò que hom pot jutjar (IEC)

Diu que té permís de l’amo, però a bon compte l’amo no en sap res / A bon compte, no arribarà fins a mitjanit / A bon compte, no vindrà fins més tard (R-M, Fr, IEC)

a la segura, ben cert

pel que es veu (p.ext.)

a la traça SP, segons que sembla (R-M)

Han vingut amb un altre home que a la traça deu ser germà seu / A la traça aquest any tampoc no ens apujaran els sous (R-M)

pel que es veu, segons es veu

ben cert SAdv, probablement / segons allò que hom pot jutjar (R-M, *)

Aquest paraigua, ben cert que se l’ha deixat el teu germà aquest matí, o potser en Pere (R-M)

de segur, a bon compte

de segur SP, probablement / segons allò que hom pot jutjar (R-M, *)

De segur que hi compta amb tu per demà / Avui no ha vingut; ben segur que compta venir demà (També s’usa amb les formes ben segur, de ben segur i segur) (*, R-M)

ben cert

més aviat SAdv, probablement / segurament, possiblement (R-M, *)

No crec que vinguin tots dos; més aviat vindrà en Pere tot sol (R-M)

segons es veu O, sembla que (EC)

Segons es veu, a l’atemptat, han mort tres persones com a mínim

pel que es veu, a la traça

segons que es veu (v.f.)

sens dubte SP, probablement / segons allò que hom pot jutjar (IEC, *)

No va semblar gaire sorprès; sens dubte ja esperava aquella visita (R-M)

de segur

si molt convé SConj, expressió emprada en anunciar la possibilitat d’un fet que contraria allò que s’espera, es prepara, etc. (IEC)

Avui ha estat molt atent, però si molt convé, un altre dia ni tan sols et saludarà (R-M)

no obstant això (p.ext.), a la millor (p.ext.)

tal vegada SQ, probablement / potser (IEC, EC)

Fa dies que volen venir i tal vegada vindran avui que justament no puc atendre’ls (R-M)

per ventura, tal volta, a la millor

tal volta SQ, potser / dit per a denotar la possibilitat d’allò que hom diu; segons com (EC, *)

No ha vingut a treballar, tal volta és que està malalt

tal vegada, a la millor