PROBABILITAT

què t’hi jugues O, expressió que apunta una probabilitat (R-M)

Què t’hi jugues que ell no vindrà, si sap que hi ha en Pere? (R-M)

les en fum si (ant.)