PROA

a fil de roda SP, ben bé a proa / en la direcció definida per la roda del vaixell, és a dir, la determinada per l’eix que va de popa a proa (IEC, EC)

El trobaràs assegut a fil de roda