PRIVAR

deixar (algú) amb la mel a la boca SV, privar algú d’alguna cosa agradable que començava a assaborir o a fruir (EC)

Ha deixat el nen amb la mel a la boca quan li ha pres el caramel de les mans al moment en què anava a menjar-se’l / Quan feia dos dies que havia començat les vacances, l’han avisat de la feina per una qüestió d’urgència i l’han deixat amb la mel a la boca (*, IEC)

deixar (algú) amb les ganes

quedar amb la mel a la boca (inv.), posar-li la mel a la boca (a algú) (p.ext.)

lligar de mans (algú) SV, impedir d’obrar (R-M)

Les hipoteques lliguen de mans molts matrimonis / Volia fer-ho de seguida, però el va lligar de mans el fet de no saber a qui calia adreçar-se (*, R-M)

lligar de braços (algú), lligar de peus i mans (algú), tallar-li els braços (a algú), lligar les mans (a algú)

lligat de mans (inv.), lligat de peus i mans (inv.), lligar-se les mans (p.ext.)

matar de gana (algú) SV, no donar a algú l’aliment que li caldria (EC)

Quan vaig estar a Irlanda a casa d’aquella família em mataven de gana / Mataràs de fam el conill, si no li dónes més menjar! (També s’usa amb el nom fam)

matar de set (algú) (p.ext.)

matar de set (algú) SV, fer patir set, fer passar privacions (EC)

En aquella feina no ens deixaven ni anar a beure aigua: ens mataven de set

escanyat de set (inv.), matar de gana (algú) (p.ext.)