PRIVADAMENT

a porta tancada SP, dit d’una reunió, judici, debat, etc., celebrat en secret, amb l’exclusió del públic (EC)

Han conferenciat a porta tancada; deu tractar-se d’una qüestió molt important / Els ministres solen discutir les qüestions a porta tancada (També s’usa amb l’adjectiu clos) (R-M)

a soles

a porta oberta (ant.), en privat (p.ext.), entre bastidors (p.ext.)

a quatre ulls SP, dos a soles / dues persones soles parlant, entrevistant-se (IEC, A-M)

Els altres no van comparèixer i vam estar ell i jo a quatre ulls tota la tarda, ben sols (R-M)

a soles

de parella (p.ext.)

a soles SP, privadament / no públicament, sense testimonis (R-M, *)

Són coses que els interessats han de discutir a soles; als altres no ens importa / Ens vam trobar a soles per discutir un problema delicat que ens afecta molt directament (R-M)

en privat, en particular, a porta tancada, a quatre ulls, en cambra

en públic (ant.)

de portes endins SP, cap a l’interior, d’una manera privada

Els problemes han de quedar de portes endins, ningú no pot conèixer-los

de portes enfora (ant.), de cara a la galeria (ant.)

de tu a tu SP, dit d’una conversa feta privadament, entre dues persones soles (EC)

Li va explicar el seu secret de tu a tu

nòs amb nòs

d’igual a igual (p.ext.)

en cambra SP, privadament / no públicament, sense testimonis (IEC, *)

Treballar en cambra / A ell, li agrada fer la seva feina en cambra (Fr, *)

a soles

en particular SP, particularment / no públicament, sense estranys, sense testimonis (IEC, *)

Aquest punt, cal discutir-lo amb l’interessat en particular, sense la presència de cap intermediari (R-M)

a soles, en privat

en privat SP, sense testimonis / privadament / no públicament, sense estranys (R-M, IEC, EC)

Els dos dirigents dels partits compromesos es reuniran en privat per parlar de la situació / Vull parlar amb tu en privat (R-M, EC)

a soles, en particular, entre bastidors

en públic (ant.), a porta tancada (p.ext.)

entre bastidors SP, d’amagat del públic, ordit per unes quantes persones privadament (EC)

Li ho va explicar entre bastidors, ràpidament i sense que ningú més no ho sabés

en privat

a porta tancada (p.ext.)

nòs amb nòs SN, sols, sense intervenció d’estranys (F)

Li diré tot el que penso d’ell, però ho faré nòs amb nòs: això només ens interessa a ell i a mi

entre nosaltres, de tu a tu

en confiança (p.ext.), en secret (p.ext.)