PRINCIPALMENT

en primer lloc SP, principalment / abans que cap altra cosa (R-M, *)

Abans d’acceptar, cal que consideris, en primer lloc, la teva conveniència (R-M)

abans de tot, abans de res, per damunt de tot

més que més SQ, amb més motiu o raó / sobretot, amb més motiu (R-M, EC)

No hi vol anar, més que més anant-hi tu (EC)

quant més, per damunt de tot

per damunt de tot SP, sobrepassant tota altra cosa (R-M)

El que ell desitja per damunt de tot és poder prosseguir la investigació (També s’usa amb la forma per sobre de tot) (R-M)

més que més, en primer lloc

tant més que SAdv, encara amb més raó si es té en compte que (IEC)

Hauria de fer les tasques que se li han encomanat tant més que ara ha pujat de categoria / Tant més si hom té en compte que és molt ric (També s’usa amb la forma tant més si) (*, Fr)

més que més (p.ext.)