PRIMFILAT

tocat i posat SCoord, meticulós / remirat, que va amb molt de compte, que es mira molt en la manera d’obrar (R-M, A-M)

No li presentis aquest treball en esborrany; és un professor molt tocat i posat i no te l’acceptarà (R-M)

ésser butxaca enllà (ant.), com cal (p.ext.), estar carregat de punyetes (p.ext.), cagar prim (p.ext.), mirar prim (p.ext.), filar prim (p.ext.)